• Dobrodošli  na spletni strani SVAPO Pucelj d.o.o.

Varnost in zdravje pri delu

 • Izvajamo ergonomska urejanje delovnih mest ter svetovanje
 • Pripravimo letni načrt promocije zdravja
 • Organiziramo aktivnosti promocije zdravja na podlagi dogovora in potreb podjetja
 • Izvajamo meritve osvetljenosti na delovnih mesti v prostorih in na prostem v skladu z veljavnimi standardi
 • Izvajamo meritve mikroklime  in preverjamo stanje toplotnega ugodja po veljavnem standardu
 • Opravimo prijave nezgod pri delu oz. pomagamo pri pripravi prijave
 • Pripravimo zakonsko potrebne interne akte na področju varnosti pri delu
 • Izdelamo oceno tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare  in pripravimo izjavo o varnosti
 • Svetujemo in pomagamo pri reševanju drugih vprašanj na temo varnosti in zdravja pri delu.
 • Izvajamo usposabljanje varnost in zdravje pri delu teoretično in praktično
 • Izvajamo notranji nadzor nad stanjem varnosti pri delu
 • Skrbimo za vodenje predpisanih evidenc
delovni prostor