• Dobrodošli  na spletni strani SVAPO Pucelj d.o.o.

Evakuacija in kontrolni obhodi

Za obvladovanje področja je pomemben in stalen nadzor na stanjem zato izvajamo:
  • Načrt vaje evakuacije
  • Poročilo, ki obsega analizo izvedbe s predlogi za izboljšanje
  • Kontrolni obhod stanja požarne varnosti izvedemo skladno s požarnim redom za stavbo 
  • Presojo varnosti pri delu izvajamo na podlagi naročnikove veljavne ocene tveganja ter pripravimo predlog ukrepov za izboljšanje pogojev dela
Izhod
Evakuacija